Privacitat
PRIVACITAT
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

Olga Reig Marin. DNI 77.737.526X
Cal Ginyola s/n 08611 Olvan, Barcelona
Telf. 646174700
info@calginyola.com


CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Les categories de dades que es recullen i gestionen en el formulari de contacte de la web ( info@calginyola.com) són dades identificatives i de contacte necessàries per a la gestió de la sol·licitud, i en el seu cas, per la gestió de l’hostalatge.
Les dades que es recullen i gestionen en el registre de l’hostalatge són dades identificatives necessàries per a la facturació i per la gestió de les obligacions legals de l’hostalatge.


BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

• Consentiment: La base legal per proporcionar-li la informació sol·licitada a través del formulari de contacte de la web (e-mail: info@calginyola.com) és el seu propi consentiment. Pot retirar-lo en qualsevol moment, en exercici dels drets corresponents.
• En el supòsit de reserva, el tractament és necessari per executar un contracte i per complir les obligacions legals pertinents, en el seu cas, per la gestió de l’hostalatge.


FINALITAT

Les dades complimentades en el formulari de contacte de la web de l’Allotjament Rural Modalitat Masoveria Cal Ginyola PCC-000870 (info@calginyola.com), titularitat de Olga Reig Marin. DNI 777.737.526X, són recollides i gestionades a efectes i per a proporcionar-li la informació sol·licitada, i en el seu cas, per a la gestió de l’hostalatge.
Les dades facilitades en el registre de l’hostalatge, són recollides i gestionades per complir en l’execució del contracte i per complir les obligacions legals pertinents per la gestió de l’hostalatge.


DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Les dades facilitades en el formulari de contacte no es cediran a tercers. En la gestió de l’hostalatge, es realitzaran les comunicacions necessàries per el compliment de la gestió fiscal i de la normativa d’obligat compliment.


PERÍODE DE RETENCIÓ DE LES DADES

Les dades facilitades en el formulari de contacte de la web només es retindran durant el termini necessari per l’execució de la petició; i en el supòsit de reserva, durant el termini per el compliment de l’execució del contracte i compliment de les diverses obligacions legals.


DECISIONS AUTOMATITZADES

La web de l’Allotjament rural Modalitat Masoveria Cal Ginyola PCC-000870 (info@calginyola.com), NO adopta decisions que puguin afectar l’usuari basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personal. Tota la gestió es realitza amb intervenció humana.


ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS

El lloc web pot incloure enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de l’Allotjament rural Modalitat Masoveria Cal Ginyola PCC-000870, i que per tant, no són operats per Olga Reig Marin. Els titulars d’aquests llocs web hauran de disposar de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.


ADREÇA ELECTRÒNICA DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

Podeu exercir els drets d'oposició, accés, supressió, oposició, portabilitat, limitació en el tractament i oblit, de tot dirigint-vos a l’adreça info@calginyola.com o per correu postal a l’adreça Casa Cal Ginyola s/n 08611 Olvan.